Rodziny Polskich Ofiar

RESUME

Kilka lat temu niewielka grupa ludzi, którą połączyły wspomnienia o cierpieniach swoich bliskich z okresu II wojny światowej, postanowiła wspólnie założyć stowarzyszenie. Z tej społecznej inicjatywy powstało ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, którego członkami obok Rodzin z całej Polski są przede wszystkim więźniowie obozów koncentracyjnych.

 

Naszym hasłem przewodnim jest Prawda, Godność i Pamięć Polskich Ofiar.

 

Ochrona prawdy historycznej, dbałość o pamięć ofiar oraz przywracanie im godności i należnego szacunku to cel naszej działalności.

 

W ramach naszej statutowej działalności uczestniczymy w uroczystościach rocznicowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terenach Niemiec, Austrii, Włoch i innych terenach zagranicznych. Bierzemy udział w konferencjach, spotkaniach i projektach poświęconych martyrologii Polaków. Organizujemy wyjazdy do Miejsc Pamięci, konkursy dla młodzieży, wyjazdy studyjne dla nauczycieli. W tym celu współpracujemy z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz prywatnymi firmami. Współpracujemy także z regionalistami w zakresie odnajdywania zapomnianych lub celowo omijanych miejsc kaźni polskich obywateli.

 

Naszymi partnerami są m.in. poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Martyrologii Wielkopolan w Poznaniu oraz Konsulat RP w Monachium.

Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram