Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

IMPRESSUM

STOWARZYSZENIE RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH (SRPOOK) 
61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

nr konta bankowego:
Pekao O./Poznań 50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Implementacja i administracja serwisu stowarzyszenierodzinpolskichofiarobozowkoncentracyjnych.pl :

Bartłomiej Widawski

Projekt graficzny, koncepcja i opracowanie redakcyjne serwisu 
stowarzyszenierodzinpolskichofiarobozowkoncentracyjnych.pl :

Bartłomiej Widawski

Wyłączenie odpowiedzialności

Pomimo starannej kontroli zawartości serwisu stowarzyszenierodzinpolskichofiarobozowkoncentracyjnych.pl jego administratorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność, kompletność, czy też aktualność treści zamieszczonych na poszczególnych stronach.

Na bieżąco aktualizujemy, uzupełniamy i ewentualnie modyfikujemy ich treść. Mimo to nie możemy zagwarantować ich kompletności, prawidłowości i aktualności.

Za treści stron, do których prowadzą linki zewnętrzne, odpowiadają wyłącznie ich autorzy lub właściciele.
Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone na nich materiały.

Prawa autorskie

Serwis internetowy stowarzyszenierodzinpolskichofiarobozowkoncentracyjnych.pl, wszystkie umieszczone w nim teksty, zdjęcia i grafiki oraz ich układ podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom o ochronie własności intelektualnej. Treści strony internetowej nie wolno kopiować w celu ich wykorzystania komercyjnego lub przekazania osobom trzecim ani też ich zmieniać i wykorzystywać w innych serwisach internetowych.

Zamieszczone w serwisie stowarzyszenierodzinpolskichofiarobozowkoncentracyjnych.pl teksty, zdjęcia i grafiki można pobierać i drukować wyłącznie na użytek prywatny.

Właścicielem majątkowych praw autorskich do tekstów oraz projektu graficznego serwisu stowarzyszenierodzinpolskichofiarobozowkoncentracyjnych.pl jest Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych wraz z wymienionymi z nazwiska współautorami.

Copyright do logo i zdjęć

Prawa do wszystkich zdjęć i innych plików multimedialnych zamieszczonych w serwisie  stowarzyszenierodzinpolskichofiarobozowkoncentracyjnych.pl posiada Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych.

Logo Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych jest chronione prawami autorskimi i nie wolno go wykorzystywać bez wcześniejszej zgody Stowarzyszenia.

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram