Tajemnice Lasów Palędzko - Zakrzewskich

II Marsz Pamięci w Lasach Palędzko-Zakrzewskich

Sztafeta Pamięci – losy mojej rodziny w czasie II wojny światowej. Podsumowanie konkursu IPN Poznań

FILMY

Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

NASZE ARTYKUŁY:

18 lutego 2024
Publikujemy niezwykle ważne pismo Pani Dobrochny Konrad - dziecka wojny, dziecka Katynia i Sybiru skierowane do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - w sprawie uroczystości rocznicowych w
18 stycznia 2024
>> Wiecznej Czci I Chwały Czterech Milionów Bojowników I Ofiar z Polski I Wielu innych Krajów Europy, którzy w latach 1940-1945 ponieśli bohaterską i męczeńską śmierć w największym hitlerowskim obozie

GALERIA

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram