Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

Rodziny Ofiar
13 października 2020

Na mogiłach wyrósł las, ślady zatarł czas…

W bezimiennych grobach, w lasach pomiędzy Zakrzewem, Palędziem i Dąbrówką, spoczywa od 5000 do nawet kilkunastu tysięcy ofiar zbrodni niemieckich z II wojny światowej. Dziś wiedzie tamtędy „Szlak Pamięci” i to właśnie nim przeszedł II Marsz Pamięci „Katyń Zachodu w Lasach Palędzko-Zakrzewskich”.


W bezimiennych grobach, w lasach pomiędzy Zakrzewem, Palędziem i Dąbrówką, spoczywa od 5000 do nawet kilkunastu tysięcy ofiar niemieckich zbrodni z okresu II wojny światowej.

 

Dziś wiedzie tamtędy „Szlak Pamięci” łączący cztery kwatery: Pomnik Studentów, Kwaterę Siedmiu Grobów, Mogiły Duchownych i Mogiły Miejsce Zapomniane.

To właśnie tym szlakiem przeszedł 13 października 2020 r. II Marsz Pamięci „Katyń Zachodu w Lasach Palędzko-Zakrzewskich” zorganizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca – w 81. rocznicę pierwszych egzekucji dokonanych przez Niemców 13 października 1939 roku, który  rozpoczął serię egzekucji, trwających od 1939 do 1942 roku.

Rodziny Ofiar

II Marsz Pamięci rozpoczął się przy Obelisku w Zakrzewie informującym o masowych mogiłach Polaków pomordowanych w tych lasach przez niemieckiego okupanta. Stąd po złożeniu kwiatów wyruszył Marsz Pamięci do Kwatery Siedmiu Grobów. Pomimo pandemii w uroczystości udział wzięły delegacje organizacji oraz instytucji, w tym Wójta Gminy Dopiewo, Rady Powiatu, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Wojewódzkiego Związku Oficerów Rezerwy, Polskiego Związku Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenia Społeczny Komitet Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu, Stowarzyszenia Katyń - Oddział w Poznaniu, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu i in.

 

Rozstrzeliwania odbywały się przeciętnie 2-3 razy w tygodniu, a okoliczni mieszkańcy liczyli strzały zapisując kreski w książeczce do nabożeństwa. Rozstrzeliwano tu: księży, zakonnice, oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, urzędników państwowych, nauczycieli, wykładowców i studentów Uniwersytetu Poznańskiego, ziemian, działaczy politycznych i społecznych, byłych powstańców wielkopolskich, a także harcerzy. Znamy zaledwie kilka nazwisk. Coroczne organizowanie Marszy Pamięci ma na celu doprowadzenie do wznowienia śledztwa, które określi ilość i tożsamość pozostałych około 13 tysięcy Ofiar.

 

W Kwaterze Siedmiu Zbiorowych Mogił odbyła się Msza św. w intencji Ofiar celebrowana przez Proboszcza Parafii w Zakrzewie Ks. Dariusza Piaseckiego i Ks. Romana Skólskiego z Parafii Konarzewo. Organizatorzy zadbali o uroczystą oprawę Mszy św. – ołtarz i liturgię słowno-muzyczną. Po Mszy św. głos zabrał kierujący Wielkopolskim Muzeum Martyrologii FORT VII - Grzegorz Kucharczyk. To właśnie z Fortu VII w Poznaniu - pierwszego niemieckiego obozu koncentracyjnego na okupowanych ziemiach polskich - przywożeni byli do Lasów Palędzko-Zakrzewskich więźniowie, których prochy rozsiane są w masowych mogiłach po całym terenie tych lasów. Pod Obeliskiem, przy którym honorową wartę pełnili Żołnierze Wojska Polskiego, uczestnicy złożyli wiązanki i zapalili znicze pamięci.

Rodziny Ofiar

Modlitwa i odczuwalne w ciszy „Ofiar Wołanie” wywołało nostalgię oraz przyrzeczenie „Pamiętamy! I nie spoczniemy w poszukiwaniu Prawdy oraz Tożsamości Ofiar! Marsze Pamięci będą kontynuowane w kolejnych latach!

 

Niewielu już żyje świadków historii. Jednym z żyjących jest Jan Jankowiak z Lusowa, dziś 99-letni, dawny więzień Fortu VII, któremu nie było za trudno przybyć na uroczystości - mimo ziąbu i pandemii Covid-19. O pamięć dbają potomkowie ofiar, skupieni choćby w Stowarzyszeniu Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych - organizacji współorganizującej II Marsz Pamięci.

 

Przy Pomniku Pomordowanych Studentów Akademii Medycznej odbył się Apel Pamięci przygotowany przez majora Jacka Behrendta i pułkownika Jacentego Górala z Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy. Na płycie pomnika złożone zostały kwiaty,  a ze zniczy ufundowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu ułożono Biało-Czerwone Serce Pamięci.

 

Marsze Pamięci mają uświadomić Polakom oraz władzom Rzeczypospolitej ogrom tragedii Wielkopolan okresu II wojny światowej. Poza Lasami Palędzko-Zakrzewskimi bezimienne masowe mogiły pomordowanych przez Niemców Polaków znajdują się Nad Rusałką w Poznaniu - ok. 1,5 tys. Ofiar oraz w Lasach Rożnowskich pod Obornikami - ok. 17 tys. Ofiar. Dziś wciąż nie są znane imiona i nazwiska  osób rozstrzelanych w lasach, nie znana jest także ich liczba. Nie znaleziono też wszystkich mogił. Kwestię identyfikacji Ofiar utrudnia fakt, że latem i wczesną jesienią 1944 r. okupant zacierał ślady, wydobywając zwłoki i paląc je na stosach. Popioły ponownie zakopywano lub rozrzucano po okolicy. Na mogiłach wyrósł las, ślady zatarł czas…

Rodziny Ofiar

O bezimienne mogiły dba Gmina Dopiewo oraz miejscowa ludność. Przynoszą kwiaty, zapalają znicze i pielęgnują pamięć. Organizatorzy Marszu Pamięci – Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca – Sami Swoi oraz Stowarzyszenie Polskich Rodzin Ofiar Obozów Koncentracyjnych przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu podejmują działania o przywrócenie Pamięci i Tożsamości Ofiar. Dziś dziękują wszystkim wolontariuszom, którzy wsparli organizację II Marszu Pamięci. Uroczystość została dofinansowana ze środków publicznych Gminy Dopiewo.

 

Kolejny Marsz Pamięci odbędzie się 13 października 2021 r.

 


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez Telewizję Leszno.

 

 

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram