Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

Boże Narodzenie
22 października 2021

Katyń Zachodu w Lasach Palędzko-Zakrzewskich - III Marsz Pamięci

13 października 2021 odbył się III Marsz Pamięci - Katyń Zachodu w Lasach Palędzko-Zakrzewskich.

Wydarzenie „13 października 2021 r. Katyń Zachodu w Lasach Palędzko-Zakrzewskich – III Marsz Pamięci” zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca „Sami-Swoi” oraz Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych, siłami w pełni społecznie - Pro Bono.
Podjęty już po raz trzeci wysiłek organizacji Marszu Pamięci miał na celu oddanie hołdu pamięci tysiącom polskich Ofiar niemieckich zbrodni na Narodzie Polskim z okresu II wojny światowej (1939-1942). Zależy nam na upowszechnieniu wiedzy o gehennie Wielkopolan w tzw. „Kraju Warty” i doprowadzeniu do wznowienia śledztwa.

Wielkopolska w okresie II wojny światowej poniosła ogromne straty osobowe, które nie tylko nie zostały rozliczone, ale także należycie upamiętnione. W Lasach Palędzko-Zakrzewskich znajdują się masowe mogiły tysięcy bezimiennych Wielkopolan - Elity Narodu Polskiego II RP. Są rozrzucone po całym lesie i nie wszystkie są oznaczone. Znamy jedynie cztery Miejsca Pamięci oznaczonych jako Kwatera Duchownych, Kwatera Siedmiu Grobów, Kwatera Pomnik Studentów Akademii Medycznej, Kwatera Groby Nieznane. Podobne miejsca niemieckich zbrodni z lat 1939-1942 rozrzucone są po całym regionie Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, jednak gehenna Wielkopolan jest najbardziej przemilczaną zbrodnią „Kraju Warty”. Zapomniane Ofiary zbrodni niemieckiego ludobójstwa wołają o „Pamięć, Godność i Prawdę” o swojej ofierze krwi za Ojczyznę. Naszym celem jest doprowadzenie do poznania tożsamości Ofiar, zbadania ich losów, i ujawnienia światu niemieckiego ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Patronat Narodowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz Arcybiskup Stanisław Gądecki.

Patronat Honorowy nad uroczystością objęli także: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Paweł Terlecki, Wójt Gminy Dopiewo Paweł Przepióra i Wielkopolski Kurator Oświaty Robert Gaweł.

Wsparcia udzielili: Pan Krzysztof Kołeczko, Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu oraz Pan Rafał Reczek, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu z Panią Martą Szczesiak-Ślusarek, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Poznaniu.

 

Poniżej prezentujemy linki do treści opublikowanych m.in.  przez Patronów Medialnych wydarzenia.
 


miniatura artykułu powstała z materiałów TV Leszno

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram