Pekao O./Poznań  50 1240 6524 1111 0010 7054 1723

Stowarzyszenie

Rodzin Polskich Ofiar

Obozów

Koncentracyjnych

NIP 782 26 44 508

REGON 365371529

KRS 0000636637

Wszystkich chcących wesprzeć naszą działalność prosimy o dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

w tytule prosimy wpisać "na cele statutowe"

61-244 Poznań, ul. Bliźniąt 15/1

srpook@interia.eu

kontakt@srpook.org.pl

Copyright © 2020 Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych 
All Rights Reserved

Rodziny Ofiar
20 grudnia 2020

Boże Narodzenie AD2020

Niechaj przyjdzie do nas cisza, niechaj zstąpi z nieba
świąteczna radość pieśnią promiennych aniołów…

- fragment "Wigilii w barace" Gustawa Przeczka więźnia KL Gusen (1943)

 

* obrazki pochodzą z listów wysłanych przez więźniów KL Gross-Rosen do rodzin w okresie Świąt Bożego Narodzenia

 

 

Polak

STOWARZYSZENIE

RODZIN POLSKICH OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

facebook
twitter
instagram